Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Centrum Heartful ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Centrum Heartful en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

AANSPRAKELIJKHEID

 • De deelnemer dient de instructies van de docent in acht te nemen.
 • Centrum Heartful is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel dat tijdens de les, in de studio of ten gevolge van yoga oefeningen ontstaat.
 • Centrum Heartful is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen welke in of buiten de studio en/of kleedkamer zijn neergezet of opgeslagen.

GEZONDHEID

 • Blessures, gebruik van medicijnen, zwangerschap of ander lichamelijke of geestelijke condities die van invloed kunnen zijn op je yoga oefening, dien je voor het begin van de les kenbaar te maken aan de docent.
 • Op basis van medische klachten waarbij het niet duidelijk is wat de invloed van yoga hierop zou kunnen zijn, behoudt Centrum Heartful het recht een persoon niet deel te laten nemen aan een les.

STRIPPENKAARTEN

 • Strippenkaarten 5 Yogalessen zijn 2 maanden geldig vanaf datum van aankoop.
 • Strippenkaarten 10 Yogalessen zijn 4 maanden geldig vanaf datum van aankoop..
 • Strippenkaarten 10 Yogalessen voor kinder- en peuteryoga zijn 5 maanden geldig vanaf datum van aankoop. 
 • Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Er is geen restitutie mogelijk op een strippenkaart of abonnement.

ABONNEMENT

 • Het is mogelijk om een doorlopend onbeperkt abonnement te nemen. Betaling wordt via incassomachtiging geincasseerd.
 • Dit abonnement kan iedere dag van de maand ingaan. Je betaalt de resterende dagen van de maand naar rato + de eerst volgende maand.
 • Een onbeperkt maandabonnement wordt aangegaan voor een minimum periode van 3 maanden. Voor een kortere periode is in overleg met de docent.
 • Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar
 • Mocht het voorkomen dat er lessen niet doorgaan of de studio gesloten is in verband met feestdagen, ziekte, opleiding of vakantie, dan loopt het abonnement door en kunnen deze dagen niet worden ingehaald. In het geval dat er meer dan 7 aaneengesloten lesdagen vervallen, zullen deze in de volgende maand worden verrekend.

BETALING

 • Betaling van een losse les, losse maand obeperkt abonnement of strippenkaart gaat via de ledenportal, d.m.v. IDEAL.
 • Betaling van een doorlopend abonnement gaat via icassomachtiging of online betaling.